INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA PRO PEČUJÍCÍ

Příbuzným a blízkým našich klientů, ale i všem dalším pečujícím bychom rádi doporučili velmi názorně a profesionálně natočená instruktážní videa na stránkách neziskové organizace "Cesta domů", která nám k jejich šíření dala laskavé svolení. Velmi rádi tedy posíláme dál, protože věříme, že mohou opravdu pomoci: https://www.cestadomu.cz/videonavody/pecovatelske


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA K TRANSPORTNÍM POMŮCKÁM

Při přesunech člověka (např. posunutí v posteli, z postele na vozík, s vozíku na křeslo apod.) je možné si pomoci různými transportními pomůckami, které máme v organizaci k dispozici a také naši pracovníci (osobní asistenti/asistentky) jsou s nimi seznámeni a mohou si je zapůjčit. Samozřejmě je možné si je zakoupit i pro domácí použití.Níže najdete návodná videa, která představují, jak pomůcku používat.