Patronka organizace

Od roku 2014 je paní Marta Kubišová čestnou členkou organizace Podané ruce, z. s. a patronkou terénní sociální služby Podané ruce - osobní asistence. Za ty roky spolupráce se aktivně zajímá o dění v organizaci i to, jak náročnou službu, kterou poskytujeme lidem s postižením a seniorům, zvládáme. Velmi si její podpory a zájmu vážíme...