Vážení klienti a příbuzní klientů, tímto Vás informujeme o změně Ceníku platné k 1. 1. 2024.
Ke změně jsme byli nuceni přistoupit z důvodu nepříznivého vývoje cen na trhu a s tím souvisejícím růstem nákladů organizace. Nadále bude naši prioritou Vaše spokojenost a kvalita odvedené péče pro Vás a Vaše blízké. Nový ceník Vám byl zaslán také poštou nebo emailem.  


Ceník služeb platný od 1. ledna 2024

Ceník je platný pro všechny klienty
(nevztahuje se na klienty z obcí Řepiště a Staříč - viz níže)


1. základní sazba     135 Kč/hod

Po-Pá od 6.00 - 22.00, dvě a více hodiny nepřetržitě


2. zvýšená sazba     155 Kč/hod

víkendy, státní svátky, noční služby v čase od 22 hodin do 6 hodin ráno, 

méně než dvě hodiny nepřetržitě


3. zvýhodněná základní sazba (dle bodu 1.)     120 Kč/hod

asistence nad 80h v měsíci


4. zvýhodněná zvýšená sazba (dle bodu 2.)     135 Kč/hod.

asistence nad 80h v měsíci 


5. Maximální úhrada klienta v jednom měsíci je stanovena ve výši 85 000 Kč.


6. smluvní pokuta     155 Kč/hod

    neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem          (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)


7. Fakultativní činnost – doprava osobním vozidlem –  20 Kč/km + úhrada času osobní asistence.


Klient dále hradí:

Klient dále hradí za účelem umožnění poskytnutí služby veškeré výdaje, které jsou

vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na

kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování

služby atd.).


Ceník poskytovaných služeb osobní asistence
pro klienty s trvalým bydlištěm v obci Staříč

platnost od 1. 1. 2024


1. základní sazba     70 Kč/hod

   Po-Ne jakýkoliv rozsah


2. Maximální úhrada klienta v jednom měsíci je stanovena ve výši 85 000 Kč.


3. smluvní pokuta 155 Kč/hod

neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)


4. Fakultativní činnost – doprava osobním vozidlem – 20 Kč/km + úhrada času osobní asistence.


Klient dále hradí:

Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).


Ceník poskytovaných služeb osobní asistence
pro klienty s trvalým bydlištěm v obci Řepiště

platnost od 1. 1. 2024

1. základní sazba     135 Kč/hod

Po-Pá od 6.00 - 22.00, dvě a více hodiny nepřetržitě


2. zvýšená sazba     155 Kč/hod

víkendy, státní svátky, noční služby v čase od 22 hodin do 6 hodin ráno,

méně než dvě hodiny nepřetržitě


3. zvýhodněná základní sazba (dle bodu 1.)     120 Kč/hod

asistence nad 80h v měsíci


4. zvýhodněná zvýšená sazba (dle bodu 2.)     135 Kč/hod.

asistence nad 80h v měsíci


5. Maximální úhrada klienta v jednom měsíci je stanovena ve výši 85 000 Kč.


6. smluvní pokuta     155 Kč / hod

    neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem          (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)


7. Fakultativní činnost – doprava osobním vozidlem – 20 Kč/km + úhrada času osobní asistence.


Na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a Obcí Řepiště bude klient hradit

70,00 Kč za 1 hodinu služby, a to až do výše příspěvku stanovenou Obcí Řepiště. Po

vyčerpání stanoveného příspěvku bude klient hradit cenu dle výše uvedených sazeb.

Pro rok 2024 stanovila Obec Řepiště příspěvek pro jednoho klienta 30 000,00 Kč (po

domluvě s obcí může být individuálně navýšena), a to včetně dotační složky, která je pro

rok 2024 ve výši 43,00 Kč za 1 hodinu služby.

Klient dále hradí:

Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).