Ceník poskytovaných služeb osobní asistence

platnost od 1. 1. 2021

Ceník platný pro všechny klienty 

(nevztahuje se na klienty, kteří mají ceník pro konkrétní město či obec)

 • Po-Pá dvě a více hodin v kuse:      95,00 Kč / 1 hodina
 • Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse:
  Po-Ne noční služby v době od 22 do 6 h:
  Po-Ne státní svátek:
  So-Ne jakýkoliv rozsah:                130,00 Kč / 1 hodina

 • Doprava osobním vozidlem- fakultativní činnost: 
 • 10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence
  dle výše uvedených sazeb.

Poznámky k ceníku:

 • Maximální měsíční úhrada za službu osobní asistence činí 70 000,00 Kč.
 • V případě provedení služby dvěma osobními asistenty najednou, je účtována dvojnásobná sazba.
 • Pokud klient neumožní poskytovateli poskytnout sjednanou službu, může být účtována smluvní pokuta, která činí 130 Kč za každou jednu hodinu takto neposkytnuté služby (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci nebo v případě odhlášení služby 5 pracovních dnů před požadovanou změnou).
 • Klient dále hradí: Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).


Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v obci Staříč

Osobní asistence Po-Ne jakýkoliv rozsah:    75,00 Kč / 1 hodina

Doprava osobním vozidlem: 10,00 Kč/1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v obci Řepiště

 • Po-Pá dvě a více hodin v kuse:                                               95,00 Kč / 1 hodina
 • Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse:
  Po-Ne noční služby v době od 22 do 6 h:
  Po-Ne státní svátek:
  So-Ne jakýkoliv rozsah:                                                          130,00 Kč / 1 hodina

 • Skupinová asistence u 2 až 4 osob (cena za osobu):               50,00 Kč / 1 hodina
  (Jsme schopni zajistit asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u sociální pracovnice z příslušné oblasti.)

Doprava osobním vozidlem- fakultativní činnost:
10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb.

Na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a Obcí Řepiště bude klient hradit 70,00 Kč za 1 hodinu služby, a to až do výše příspěvku stanovenou Obcí Řepiště. Po vyčerpání stanoveného příspěvku bude klient hradit cenu dle výše uvedených sazeb.

Pro rok 2021 stanovila Obec Řepiště příspěvek pro jednoho klienta 30 000 Kč (po domluvě s obcí může být individuálně navýšena), a to včetně dotační složky, která pro rok 2021 je 43,00 Kč za 1 hodinu služby.