Podporují nás

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ (A JINOU) PODPOROU NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ: