S čím vám můžeme pomoci

... co nabízíme ...

Máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.).

Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Osobní asistenci poskytujeme od jednoho roku věku.

Službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám:

 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním
 • s chronickým duševním onemocněním
 • se sluchovým a zrakovým postižením
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • se sníženou soběstačností z důvodu věku

Nabízíme vám:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy, včetně podání stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do škol nebo zaměstnání, na sportovní a kulturní akce, na jiné volnočasové aktivity apod.
 • zajištění asistence žákovi přímo ve výuce nebo zaměstnanci v zaměstnání
 • pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny
 • možnost zajištění asistence ve zdravotnických a jiných zařízeních, např. v LDN, hospicích, v dětských domovech

Oblasti, kde osobní asistenci poskytujeme:

 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj