SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENENÍ PRACOVNÍK ROKU VE ZLÍNĚ

22.09.2023

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhlo ve Zlíně slavnostní předávání ocenění
"Pracovník roku v sociálních službách".

Oceněn byl také náš zaměstnanec - osobní asistent - pan Otakár Jeníček.

Srdečně blahopřejeme a věříme, že bude nadále v našich řadách významným a silným článkem týmu osobních asistentů ve Zlíně.
V textu k nominaci napsala vedoucí pobočky ve Zlíně, Mgr. Eva Šimková:

Do ankety "Pracovník roku" jsme pana Jeníčka nominovali, protože si ceníme nejen jeho záslužné práce pro klienty i pro tým, ale velmi si ho vážíme i lidsky, jako kvalitního a obětavého člověka. Je příkladem toho, jak má kvalitní asistent v sociálních službách vypadat. Jeho přístup ke klientům a zápal pro věc je velkou inspirací pro ostatní a nadějí i radostí pro ty, kteří naši pomoc potřebují. V neposlední řadě význam jeho práce vidíme i v tom, že ostatním mužům, kteří cítí, že by práce v sociálních službách mohla být jejich posláním, ukazuje, že se této profese nemusí obávat.