Vážení klienti, vážené rodiny klientů,

z nařízení Vlády ČR se prodlužuje nouzový stav do 17. 5. - naše služba funguje po celou dobu bez větších omezení v poskytování služby. Opatření se týkají hlavně omezení v rámci osobních setkání a stálého používání ochranných pomůcek. Součástí je i nadále omezení provozu kanceláří pouze na úřední dny, tj. pondělí a středa, po telefonické domluvě.

Sdělení o testování zaměstnanců

Rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje z 23. dubna 2020 o povinnosti vyšetření na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19 sdělujeme, že všichni zaměstnanci naší služby osobní asistence v MS kraji prošli k 2. 5. testem s negativním výsledkem!

Několik zaměstnanců, kteří čerpají ošetřovné nebo jsou na pracovní neschopnosti, ale s jinou diagnózou než je nemoc COVID-19, budou testováni dodatečně.

Negativní výsledek testování zaměstnanců Podaných rukou - osobní asistence je v těchto dnech plných vypětí a obav tou nejlepší zprávou, o kterou jsme se s Vámi rovněž chtěli podělit. Musím i v tomto sdělení vyzdvihnout sociální pracovnice, osobní asistentky a asistenty naší organizace, kteří se svým profesionálním postojem a osobním nasazením přičinili o každodenní nepřetržité poskytování terénní sociální služby osobní asistence. Mnozí z vás to ocenili telefonickým či e-mailovým poděkováním. I já si dovolím touto cestou za vedení organizace i za sebe veřejně vyjádřit našim zaměstnancům velké uznání.

Jsme si vědomi, že není vyhráno a budoucí měsíce přinesou možná nová úskalí, ale v tuto chvíli víme, že jsme udělali vše potřebné k ochránění klientů i zaměstnanců a neopustili jsme nikoho z potřebných.


Bc. Helena Fejkusová

ředitelka

Ve Frýdku-Místku dne 7. 5. 2020 


Pro potěšení a zamyšlení 💛🙂👍si dovolujeme zveřejnit reakci jedné z našich osobních asistentek na negativní výsledek testu na coronavirus: 

"Od pozitivních lidí se očekávají pozitivní věci, ovšem doba koronavirová mění i zaběhané stereotypy a řády, jelikož někdy i negativní výsledek se shledává s obrovsky pozitivní odezvou. Když jsem v rodině oznámila negativní závěr svého testu na Covid-19 v práci, mí blízcí neměli ani pomyšlení na negativní naladění a emočně zareagovali vysoce pozitivně.

Opět se osvědčilo, že emočně pozitivní člověk dokáže změnit i negativní věci na věci pozitivní. To nás naučila i doba koronavirové krize. Kéž by nám to zůstalo. Mínus a mínus bude vždy dávat nakonec plus a negativní lidé, situace ani věci nebudou mít šanci. Díky za to, že i s negativním výsledkem můžeme být vysoce pozitivní. Riziko nakažlivosti je velmi vysoké. Přeji krásné, sluncem zalité dny s co možná nejvyšším reprodukčním číslem emočně pozitivní nakažlivosti :-).
S láskou Marie Valdštýnová"


Dovolujeme si na našich stránkách zveřejnit odkaz na videopoděkování pana Marka Ebena pečovatelkám, protože věříme, že totéž se dá vztáhnout na naše osobní asistentky i další terénní služby, které pomáhají lidem s omezenou soběstačností v jejich domácím prostředí...

https://www.facebook.com/zitdoma/videos/1450619535146896/


PODĚKOVÁNÍ

Je to zvláštní doba, ve které se teď nacházíme. Na jednu stranu současná situace komplikuje život mnoha lidem, organizacím i celému státu. Na straně druhé se objevuje plno skvělých nápadů, ochotných a iniciativních lidí, zlepšováků a štědrosti. I my bychom chtěli ze srdce poděkovat za štědré a ochotné lidi, kteří nám v současné situaci pomáhají. 

Studio VESTIBUL ATELIÉR z Ostravy nám dodalo zdarma již 100 ks roušek, které putují k našim osobním asistentkám i klientům. Moc děkujeme! I všem dobrovolníkům, kteří je vlastnoručně ušili! 

Dále děkujeme skupině "Ostrava Šije roušky", která nám pro ostravskou pobočku také darovala 100 ks roušek.

Od VZP v Ostravě jsme dostali také 150 ks roušek.

Za pobočku ve Frýdku-Místku bychom chtěli poděkovat neznámému dárci, který osobně přinesl k nám na Malý Koloredov 50 ks roušek, dále obci Řepiště, která nám také poskytla cca 50 ks roušek. Také pan Kajzar z hnutí "Naše město FM" nám poskytl 50 ks roušek. 

Samozřejmě děkujeme také Magistrátu města Frýdek-Místek za 100 ks šitých a 100 ks nanoroušek + desinfekci a další ochranné pomůcky, které jsme od města obdrželi.

DĚKUJEME Nadaci Karla Komárka, která nám poskytla 57 000,- Kč na Ochranné pracovní pomůcky v souvislosti s Covid 19.

Velmi si vážíme také iniciativy "VIRTUÁLNÍ CHARITATIVNÍ ZÁVOD"


Zaznamenali jsme také takříkajíc "opačné" poděkování od jedné z našich osobních asistentek Zuzany Kleknerové na webu města Frýdek-Místek. Určitě pohladilo na duši, děkujeme!!! ❤ Platí to oboustranně - děkujeme všem našim osobním asistentkám za jejich práci, ochotu, vstřícnost ...


CO JE NOVÉHO

Reportáž TV Polar

Při příležitosti návštěvy náměstka primátora SM Frýdku-Místku, pana Marcela Sikory, natočila televize Polar reportáž o naší organizaci, která je shlédnutí zde: https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000017480/pomahaji-nemocnym-postizenym-i-seniorum-podane-ruce-pusobi-v-ms-kraji-uz-19-let

Více novinek najdete v sekci Aktuality

OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace.
Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Podané ruce jsou báječnou organizací, plnou pochopení k lidem, kteří to potřebují, jsou skupinou skvělých lidí, věnujících se špatně vidícím, chodícím, starým, ale i mladým, postiženým nějakou chorobou, která jim neumožňuje žít naplno, jako ti zdraví. Podané ruce mají své velmi příjemné a schopné asistentky. Ty nehledí na obtížnost své činnosti a jsou svým klientům velkou oporou. Někdy i bez ohledu na čas. Nebudeme si ale nic nalhávat, asistentek není nikdy dost. O tuto obtížnou práci, jakou je starost o méně schopného nebo nemocného člověka v jeho domácím prostředí, neprojevuje mnoho empatických lidí - především žen, velký zájem. O to je to zaměstnání cennější a potřebnější. Sami nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiného člověka nutně potřebovat.

Tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly tyto výborní "andělé". Náš život, s mým sportovně založeným manželem, probíhal zajímavě a velice dobře, až nadešel čas, kdy můj Zdeněk po zeleném zákalu oslepl. Konec sportování, kultury, chození po horách, na což jsme byli celá léta zvyklí. Kolem jen TMA... Po tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly dvě báječné asistentky, aby mi pomohly těžkou a časově náročnou situaci péče o nevidomou osobu zvládnout. Staraly se především o dvouhodinové procházky s mým manželem. Bohužel můj drahý manžel 20. ledna letošního roku zemřel. Snad si to už ve svém věku i přál, neboť když oslepne aktivní člověk, je to tragedie. Čas jsme mu zpříjemňovaly jak to jen šlo, ale zrak ničím nenahradíš. Nikdy nezapomenu na péči "Podaných rukou". Cítím k nim velikou úctu a díky.

Hanka K., Havířov, květen 2020

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého dospělého 20letého autistického syna.

Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistence paní Zuzce K., která vede syna v rámci možností k samostatnosti, dopomáhá při oblékání, obouvání, což je při jeho výšce a váze velmi náročné. Převážně chodí na procházky, na hřiště, kde musí mít syna pod neustálým dohledem, není to vždy jednoduché. Při nepříznivém počasí jezdí vlakem, hlavně si oblíbili směr Český Těšín. Velmi to oceňuji, protože vím, že někdy pohledy druhých, kteří neznají jeho postižení, jsou náročné. Hlavně se udržet, ať nedochází ke slovním konfliktům, toto Zuzka zvládá na 100%.

Zuzka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. Syn, i přes své postižení, to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje. S přátelským pozdravem

Karla B., Frýdek-Místek, únor 2020

Chtěla bych touto cestou poděkovat osobní asistentce paní Blance K., která věnuje luxusní péči naší mamince paní Marii B. Blani, za vše, co pro naši maminku i pro celou rodinu děláš, Ti moc děkujeme. Za rodinu 

Bronislava H., Staříč, leden 2020

Paní Mgr. Šrubařová, vzhledem k tomu, že manželka nastoupila do Domova seniorů, dovolte mi, abych Vám osobně a celému vedení Podaných rukou - osobní asistence poděkoval za velmi dobré a vysoce odborné služby po celou dobu naší spolupráce.
Současně a s plnou úctou chci poděkovat Vašim obětavým pracovnicím. Pavle S. za její zvlášť kvalifikovaný přístup a pochopení situace klienta včetně vytváření pozitivní nálady v dané situaci. Stejné poděkování patří Blance H. a Dagmar V., které svým lidským přístupem vytvářely dobrou náladu a měly pochopení v složité zdravotní situaci.
Ještě jednou děkuji všem za odbornou, obětavou a vysoce náročnou práci. S úctou

Vlastimil D., Frýdek-Místek, leden 2020

Dovolte, abychom Vám všem velmi srdečně a upřímně poděkovali za vše, co jste pro naši maminku udělali, děkujeme za Vaši péči a pomoc, kterou jste nám a naší mamince poskytli. Především pak Vám paní Kovalská a paní Teplárková. Paní Teplárkové osobně poděkujeme za její laskavou a dokonalou péči o maminku. Přejeme Vám mnoho dobrého, všem pevné zdraví a mnoho sil, v této těžké době.
Ovšem, zasloužili byste mnohem větší dík a obrovskou poklonu celému týmu za náročnou práci, kterou vykonáváte. Je to nesmírně záslužná práce a my si ji velice vážíme.
Přejeme všem velmi pevné zdraví a přání, abyste si na naši rodinu někdy vzpomněli.
S úctou a pozdravy, 

Eva a Miloš N., Ostrava, březen 2020

Přejít na stránky projektu CANISTERAPIE