OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace.
Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Vážená paní ředitelko, děkuji za Vaši projevenou soustrast k úmrtí mého manžela. Velmi si cením, že Vaše organizace pomáhá rodinám v jejich těžké situaci, aby milovaný člověk mohl prožít své dny v kruhu rodiny. Moc děkuji paní Hanákové za vstřícné jednání, kdykoliv jsem s ní hovořila. A hlavně náš dík patří asistentkám Gabriele K., Erice H. a Denise L. Ale nejen jim, i ostatním, které mi pomáhaly, nejen při hygieně, a pohovoření o všem možném, a to vždy s úsměvem. Paní ředitelko, obrovské děkuji.

Eva J.., Paskov, říjen 2018

Podané ruce jsem poznala už před lety. Tenkrát jsme jejich pomoci nevyužili, zvládali jsme tátovu nemoc sami. V roce 2016 postihla mámu mozková příhoda. Zůstala upoutaná na lůžko. Více než rok jsem se snažila pečovat o ni sama. Zdravotní stav mámy se nelepšil, spíše naopak. Mně síly a zdraví ubývaly. Protože v příbuzenstvu odezva na žádost o pomoc nebyla, rozhodla jsem se požádat Podané ruce. Vyšli mi vstříc okamžitě. Klidný a vlídný přístup p. Fajstlové a její ochota mi daly naději do dalších dnů. Pečlivě a podrobně mi vysvětlila způsob jejich práce. Na pomoc k nám nastoupila slečna Terezka W. Těžko hledám superlativy, kterými bych hodnotila její práci. Její vysoce lidský a profesionální přístup ke starému člověku by měl být příkladem všem. Příjemná, ochotná, empatická vůči babičce a moje obrovská psychická opora. Nemoci rodičů a postupné upoutání na lůžko trvaly 13 let. Jen dík Podaným rukám mohla moje máma dožít doma. Ještě jednou vřelý dík za vše.

Miloslava J., Vrbátky, listopad 2018

Vážená paní ředitelko, jménem naší rodiny bych chtěla touto cestou poděkovat za péči o mou tchýni Z. L., kterou užívala necelé dva roky. Oceňuji ochotu, citlivý a laskavý přístup asistentky paní Renáty K. a její zástupkyně paní Simony K. z ostravské pobočky vaší organizace vedené paní Mgr. Kovalskou. Díky vstřícnosti při zajišťování služby jsme mohli v klidu chodit do práce a maminka mého muže byla spokojená, že má pomoc a společnost. 

S pozdravem a přáním mnoha dalších spokojených klientů

Ivana L., Vratimov, říjen 2018

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ (A JINOU) PODPOROU NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ:

Priority ZK
Zajištění dostupnosti 

Následující loga a znaky jednotlivých měst a obcí jsou seřazeny v pořadí jako názvy výše:

Přejít na stránky projektu CANISTERAPIE