Vážení klienti, vážená odborná a laická veřejnosti, přátelé

ocitli jsme se všichni v nelehké době. Každý ta omezení prožívá jinak. Já však věřím, že všichni oceňujete ten fakt, že všechny pomáhající profese opravdu pomáhají a ještě více než pomáhají. S obrovským nasazením.

Podané ruce - osobní asistence také plně fungují, klienty by v žádném případě neopustily. Osobní asistentky i asistenti nadále docházejí do domácností, pomáhají s hygienou, nakupují seniorům, zajišťují léky, komunikují i přes roušky a v rukavicích. A to proto, aby žádného z klientů neohrozili koronavirovou nákazou.Je to psychicky náročné pro všechny. Senioři jsou médii informováni, jak na pandemii fatálně doplácejí jejich vrstevníci. Nemají se pohybovat venku, navzájem se setkávat, podávat si ruce. Vše, co je této skupině doporučováno, je nyní zapovězeno a s několika pomyslnými vykřičníky. Ale nemusíte se bát. Asistentky i asistenti z Podaných rukou Vás klienty neopustí. Musíme všichni vydržet, sledovat hlavně dobré zprávy, zajímat se o hezké věci, číst si nebo poslouchat e-knihy. Máte mobilní telefony a asistentky Vám pomohou se spojit s rodinami.Musíme být všichni obezřetní, myslet na to, že jsme uprostřed pandemické situace. Nepodceňme to, nezapomínejme se chránit. Roušky se staly již součástí všech našich činností, jednorázové rukavice nám také nevadí. Žádám klienty i jejich blízké. My chráníme Vás, Vy prosím mějte ohled na nás. Pokud to jen trochu jde, mějte i ve své domácnosti nasazeny roušky. U Vašich rodin, předpokládám a je Opatřením vlády vyžadován pohyb pouze v rouškách i ve Vašich domácnostech.Ještě mi dovolte, abych jménem celé organizace poděkovala všem za pomoc, za roušky, kterými nás zásobují. Telefonují s dotazy, jak na tom jsme, co psychika, co zdraví. I ten zájem je skvělý, pomáhá každé dobré slovo. To člověčí souznění je jedinečné, proto se vnímejme, sdílejme a pomáhejme si navzájem.

Poklidnější dny Vám i Nám všem

Helena Fejkusová, ředitelka

Ve Frýdku-Místku dne 6. 4. 2020 


PRAKTICKÉ INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Chtěli bychom Vás požádat, abyste stále dbali na dodržování hygienických zásad, používali roušky, myli si ruce. Také naše asistentky jsou pravidelně informovány o ochranných pomůckách, všechny již obdržely potřebné roušky a dezinfekci nebo rukavice.

Nabízíme rovněž po domluvě provedení dezinfekce kritických míst v domácnosti s použitím dezinfekce, kterou pořídíte. V době poskytování služby pomůžeme s údržbou roušek.

Prosíme o zajištění potřebných léků Vašim blízkým po komunikaci s praktickými nebo odbornými lékaři (vyzvednutí zajistí Vaše osobní asistentka ve službě).

Rovněž kompenzační a inkontinenční pomůcky doporučujeme dovybavit do zásoby.

V tuto chvíli nejsme schopni přijímat nové klienty, prosíme o pochopení. Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte sociální pracovnici dle regionu, ona si Vaši žádost zaeviduje a dle vývoje situace bude možno provést sociální šetření a službu Vám zajistit.

Pokud je zájemce o službu nebo klient v současné době ve zdravotnickém zařízení, musíme Vás informovat, že dle doporučení Asociace poskytovatelů sociálních služeb by měl být testován na přítomnost koronaviru a do jeho negativního výsledku nemůže být služba poskytována. V tom případě budeme kontaktovat příslušný krajský úřad a hygienickou stanici a je třeba dodržet dobu karantény 14 dnů.

Rovněž je důležité informovat neprodleně naše sociální pracovnice o změnách ve Vašem zdravotním stavu.

Děláme vše pro zajištění bezpečí Vašich blízkých a také ochranu našich pracovníků, protože bez nich by služby nemohly být poskytovány.

Děkujeme za Vaši podporu, spolupráci a pochopení, a věřme, že se vše v dobré obrátí.

Helena Fejkusová

ředitelka     


Vážení klienti, rodinní příslušníci, spoluobčané,

k 16. 3. 2020 bylo Vládou ČR vydáno usnesení o přijetí krizového opatření o volném pohybu osob. Snažíme se i nadále v této mimořádné situaci zajistit plný rozsah našich služeb osobní asistence a každý den pracujeme s informacemi ohledně nákazy koronavirem. 


Omezujeme proto činnost kanceláře ve Frýdku-Místku, Ostravě, Zlíně a Prostějově a pro případ nouze budeme k zastižení na mobilních telefonech uvedených na webových stránkách organizace.

Tímto také informujeme o prodloužení termínu platby za poskytnuté služby osobní asistence od 1. do 30. 4. 2020 za měsíc únor, kdy budeme přítomni v kanceláři organizace.


Děkujeme za pochopení.

Bc. Helena Fejkusová

ředitelka

Ve Frýdku-Místku dne 16. 3. 2020.

PODĚKOVÁNÍ

Je to zvláštní doba, ve které se teď nacházíme. Na jednu stranu současná situace komplikuje život mnoha lidem, organizacím i celému státu. Na straně druhé se objevuje plno skvělých nápadů, ochotných a iniciativních lidí, zlepšováků a štědrosti. I my bychom chtěli ze srdce poděkovat za štědré a ochotné lidi, kteří nám v současné situaci pomáhají. 

Studio VESTIBUL ATELIÉR z Ostravy nám dodalo zdarma již 100 ks roušek, které putují k našim osobním asistentkám i klientům. Moc děkujeme! I všem dobrovolníkům, kteří je vlastnoručně ušili! 

Dále děkujeme skupině "Ostrava Šije roušky", která nám pro ostravskou pobočku také darovala 100 ks roušek.

Za pobočku ve Frýdku-Místku bychom chtěli poděkovat neznámému dárci, který osobně přinesl k nám na Malý Koloredov 50 ks roušek, dále obci Řepiště, která nám také poskytla cca 50 ks roušek. Také pan Kajzar z hnutí "Naše město FM" nám poskytl 50 ks roušek. 

Samozřejmě děkujeme také Magistrátu města Frýdek-Místek za 100 ks šitých a 100 ks nanoroušek, které jsme od města obdrželi.

Velmi si vážíme také iniciativy "VIRTUÁLNÍ CHARITATIVNÍ ZÁVOD"

OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace.
Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Dovolte, abychom Vám všem velmi srdečně a upřímně poděkovali za vše, co jste pro naši maminku udělali, děkujeme za Vaši péči a pomoc, kterou jste nám a naší mamince poskytli. Především pak Vám paní Kovalská a paní Teplárková. Paní Teplárkové osobně poděkujeme za její laskavou a dokonalou péči o maminku. Přejeme Vám mnoho dobrého, všem pevné zdraví a mnoho sil, v této těžké době.
Ovšem, zasloužili byste mnohem větší dík a obrovskou poklonu celému týmu za náročnou práci, kterou vykonáváte. Je to nesmírně záslužná práce a my si ji velice vážíme.
Přejeme všem velmi pevné zdraví a přání, abyste si na naši rodinu někdy vzpomněli.
S úctou a pozdravy, 

Eva a Miloš N., březen 2020

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého dospělého 20letého autistického syna.

Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistence paní Zuzce K., která vede syna v rámci možností k samostatnosti, dopomáhá při oblékání, obouvání, což je při jeho výšce a váze velmi náročné. Převážně chodí na procházky, na hřiště, kde musí mít syna pod neustálým dohledem, není to vždy jednoduché. Při nepříznivém počasí jezdí vlakem, hlavně si oblíbili směr Český Těšín. Velmi to oceňuji, protože vím, že někdy pohledy druhých, kteří neznají jeho postižení, jsou náročné. Hlavně se udržet, ať nedochází ke slovním konfliktům, toto Zuzka zvládá na 100%.

Zuzka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. Syn, i přes své postižení, to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje. S přátelským pozdravem

Karla B., Frýdek-Místek, únor 2020

Paní Mgr. Šrubařová, vzhledem k tomu, že manželka nastoupila do Domova seniorů, dovolte mi, abych Vám osobně a celému vedení Podaných rukou - osobní asistence poděkoval za velmi dobré a vysoce odborné služby po celou dobu naší spolupráce.
Současně a s plnou úctou chci poděkovat Vašim obětavým pracovnicím. Pavle S. za její zvlášť kvalifikovaný přístup a pochopení situace klienta včetně vytváření pozitivní nálady v dané situaci. Stejné poděkování patří Blance H. a Dagmar V., které svým lidským přístupem vytvářely dobrou náladu a měly pochopení v složité zdravotní situaci.
Ještě jednou děkuji všem za odbornou, obětavou a vysoce náročnou práci. S úctou

Vlastimil D., Frýdek-Místek, leden 2020

Chtěla bych touto cestou poděkovat osobní asistentce paní Blance K., která věnuje luxusní péči naší mamince paní Marii B. Blani, za vše, co pro naši maminku i pro celou rodinu děláš, Ti moc děkujeme. Za rodinu 

Bronislava H., Staříč, leden 2020

Přejít na stránky projektu CANISTERAPIE