OSOBNÍ ASISTENCE

PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT 


Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

Služby jsou poskytovány všem těmto osobám od 1 roku. 

CO OSOBNÍ        ASISTENCE NABÍZÍ?


Podporu začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. 

Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. 

Naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí    s důrazem na zachování důstojnosti. 

ZÁSADY OSOBNÍ ASISTENCE


Respekt k individualitě    a důstojnosti člověka.

Kvalitní péče poskytovaná profesionály.

Dodržování lidských práv a svobod..

PRO KOHO JE SLUŽBA VHODNÁ?


Pro osoby se:  

  • zdravotním postižením
  • chronickým onemocněním  
  • chronickým duševním  onemocněním   
  • zrakovým postižením 
  •  tělesným postižením 
  •  mentálním postižením 
  •  kombinovaným 

         postižením a seniorům

Služby jsou poskytovány všem těmto osobám 

od 1 roku věku.


PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ SI SAMI POMOCI NEMOHOU


OSOBNÍ HYGIENA

Pomoc při běžné i celkové hygieně, při použití toalety apod.

OBLAST PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Pomoc s oblékáním, při podání jídla a pití, při pohybu v domácnosti nebo venku 

NÁKUPY A DOMÁCNOST

Pomoc s běžným nákupem a přípravou jídla/pití, pomoc při běžném úklidu

VZTAHY

Pomoc s udržením přirozených kontaktů, které máte po celý život

AKTIVITY

Pomoc s nácvikem motoriky, sociálních dovedností, tréninku paměti, doprovod k lékaři, do školy/zaměstnání nebo za kulturou

ÚŘADY

Pomoc při vyřizování na úřadech a dalších institucích

Časový rozsah a místo poskytování služby se odvíjí od potřeb klientů a aktuálních kapacitních možností poskytovatele. 


NÍŽE MŮŽETE PODPOŘIT OSOBNÍ ASISTENCI. DĚKUJEME!


Účel sbírky: 

Nákup automobilů a drobného hmotného majetku pro sociální službu.

Účel sbírky:

Úhrada osobních nákladů osobních asistentek vykonávajících sociální službu osobní asistence.VÝZNAMNÍ DONÁTOŘI


Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, 2023, 2024

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022, 2023


Níže naleznete kompletní aktuální seznam dárců a donátorů.