PODANÉ RUCE OSOBNÍ ASISTENCE

PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT

K AKTUÁLNÍ SITUACI:

Vážení klienti, zaměstnanci, rodiny a blízcí našich uživatelů,

opět se na Vás obracím jménem celého týmu vedení Podaných rukou - osobní asistence. Epidemiologická situace je velmi nepříznivá a obáváme se, že čísla pozitivně testovaných a nemocných s nemocí Covid - 19 ještě porostou.

Pandemická křivka stoupá do výšin v kraji i celé vlasti. Nemůžeme očekávat, že se nemocnost, karantény nebo izolace naší organizaci vyhnou.

Vážení klienti, zaměstnanci, rodiny a blízcí našich uživatelů,

žádáme Vás velmi důrazně (abychom omezili šíření viru):

  • Sledujte změny svého zdravotního stavu, nepodceňujte příznaky viróz: zvýšená teplota, horečka, únava a bolest kloubů, problémy s dechem, kašel, ztrátu chuti, čichu - informujte ihned sociální pracovnici nebo osobní asistentku, asistenta, dle toho, kdo u vás službu aktuálně zajišťuje.
  • Rodinný příslušník, osoba ve Vaší domácnosti nebo osoba, se kterou jste byli v kontaktu v posledních 3-5 dnech, má příznaky onemocnění, podstoupila pozitivní antigenní test nebo čeká na PCR test (zatím ani nemusí být pozitivně testována) -informujte ihned sociální pracovnici.
  • Hygienická stanice nebo ošetřující lékař Vám oznámí pozitivní výsledek antigenního nebo PCR testu - informujte ihned sociální pracovnici.

Vážení klienti, zaměstnanci, rodiny a blízcí našich uživatelů,

dle Opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví (MZ) je nařízeno při poskytování sociální služby používat respirátor. Je úplně jedno, že osobní asistence probíhá u klientů v domácím prostředí. Domácnost klientů je brána v době poskytování služby osobní asistence jako pracoviště našich pracovníků v přímé obslužné péči (osobních asistentů a osobních asistentek). Všechny osoby, které jsou v době služby v dané domácnosti, musí mít po celou dobu poskytování služby respirátor. Týká se to i klientů samotných. Někteří lidé jsou z této povinnosti vyňati (zdravotní nebo psychické důvody). Ty však musí být podloženy písemným vyjádřením odborníka na danou problematiku. Informace o výjimkách v těchto povinnostech předávejte sociální pracovnici pro daný region.

Poskytování osobní asistence našim pracovníkem je možné pouze v respirátoru a to až do odvolání Opatření Vlády ČR a MZ. Pokud některý z našich pracovníků má povolenu výjimku ze jmenovaných důvodů, seznámí s touto skutečností sociální pracovnici.

Používání respirátorů v době poskytování osobní asistence pracovníkem Podaných rukou - osobní asistence bude namátkově kontrolováno.

Vážení klienti, rodiny a blízcí našich uživatelů,

bohužel hrozí i to, že nebudeme moci služby se stávajícími, velmi oslabenými týmy osobních asistentek a asistentů, zajistit. V tom případě budeme muset přistoupit k omezení poskytovaných hodin služby, v některých případech můžeme být, bohužel, nuceni i služby dočasně zrušit. Nutnost omezení poskytování služeb budeme hlásit na příslušné krajské úřady, kde jsme registrováni. Rovněž Vy, klienti, budete o nutném omezení služeb včas informováni.

Stále však věřím, že tento pro všechny nepříjemný a omezující zásah do poskytování služeb nebudeme muset použít. Všichni se budeme chovat zodpovědně. Všechny služby osobní asistence budou realizovány pouze s respirátorem, a to jak na straně našich zaměstnanců, tak na straně klientů a jejich blízkých osob.

V rámci organizace jsme v nepřetržitém kontaktu a sdělujeme si aktuální informace důležité pro zajištění chodu organizace a služeb pro naše klienty.

Přeji všem jménem celého kolektivu Podaných rukou - osobní asistence hlavně pevné zdraví a pohodovou mysl.

Bc. Helena Fejkusová, ředitelka

ve Frýdku- Místku dne 26. 11. 2021


Nové číslo bulletinu

NÁŠ SPOT PRO ČT

Více informací zde


Naší organizaci je 20 let


Dne 6. března 2001 schválilo představenstvo občanského sdružení "Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci" vznik své první organizační jednotky s určením realizovat pouze a výhradně projekt "Poskytování služeb osobní asistence" s nynějším názvem Podané ruce - osobní asistence. Tato organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu.

Služby osobní asistence jsme začali poskytovat v květnu roku 2001 za spolupráce města Frýdek-Místek. Více najdete v naší "Historii"


CO JE NOVÉHO

Děkujeme všem rodinám, které se do vyplnění dotazníku zapojily. Je to pro nás důležitá zpětná vazba k tomu, jak vnímáte naše zaměstnance a průběh služby, je příjemné a dojemné číst řádky pochvaly, a zároveň je to také příležitost k malým krokům zlepšení, když jsou výhrady a připomínky... více zdeČeská televize spot vysílala bezplatně na základě "Smlouvy o podpoře charitativního projektu". DĚKUJEME! Spot jsme pojali jako poděkování našim osobním asistentkám a asistentům za jejich práci. Slavíme 20. výročí od založení organizace a bez těchto zaměstnanců, kteří pracují v terénu, v domácnostech u lidí, kteří potřebují jejich pomoc, bychom nemohli existovat. BEZ VÁS BY TO NEŠLO! Více zde


Velmi příjemné překvapení od NN

NN Životní pojišťovna a a NN Penzijní společnost zaslala naší organizaci balíčky pro zaměstnance. Vzbudily nadšení a radost, za což moc děkujeme. V této složité době nás to velmi potěšilo! Více v aktualitách :-).


Sbírka zaměstnanců a klientů naší organizace 

na domácnosti postižené tornádem na Jižní Moravě vynesla 38 000,- Kč. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI! Sbírku jsme zřídili na portále darujme.cz, který patří Nadaci VIA. Ta shromážděné prostředky rozděluje obcím a rodinám v postižené oblasti. Více o tom, jak je pomoc rozdělována najdete na stránkách https://www.darujme.cz


Výroční zpráva za rok 2020 ke stažení zde.
Více novinek najdete v sekci Aktuality

OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace.
Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Vážená paní ředitelko, ještě jednou bych jménem celé naší rodiny moc ráda poděkovala Vaší organizaci, jmenovitě paní Mgr. Martině Šrubařové, za to, že našla místečko a kapacitu a přijala maminku pod Vaše křídla a tím začala pomoc s péčí o ní. Byly to 3 a půl roku obrovské pomoci, které si moc vážím. V začátcích nemoci maminky to s ní nebylo jednoduché, co se týče spolupráce, a o to více si cením profesionality vašich osobních asistentek, které se u maminky vystřídaly. Jmenovitě musím vyzdvihnout Haničku V., která si svým lidským a obětavým přístupem k mamince našla vždy cestu. Maminka si na ni zvykla a hlavně v posledních měsících mi byla obrovskou oporou v nelehké době, kdy se stav maminky zhoršoval. Věděla si rady, spoustu věcí mě naučila, jelikož jako o ležáka byla péče rázem jiná. Poradila si s krmením, které bylo alfou a omegou, a které mi poslední dobou přidělávalo vrásky na čele, dále s přebalováním, polohováním. V onen smutný den jí děkuji za to, že excelentně zvládla snahu o oživovací pokusy, velmi oceňuji její profesionalitu. Je to člověk na svém místě, děkuji jí také za její vstřícnost a trpělivost. Naposledy co nejsrdečněji děkujeme, přejeme hodně štěstí a spokojenosti ve Vaší záslužné práci.
Za celou rodinu
Ing. Petra J
., Frýdek-Místek, říjen 2021

Vážená paní ředitelko, děkujeme tímto kolektivu vašich osobních asistentek - Alence, Helence a Alence za péči a příjemnou atmosféru, kterou denně poskytovaly naší mamince a tím zpříjemňovaly kvalitu jejího života po dobu, kdy byla upoutána na lůžko. Vždy měly úsměv na tváři, byly pečlivé, ochotné, svědomité, zkrátka jedničky! Jsou to výjimečné osobní asistentky, kterým jsme s důvěrou svěřili do péče svoji maminku a věděli jsme, že je o ni maximálně postaráno.
Dík patří také sociální pracovnici Mgr. Lucii Horňáčkové za ochotu a spolupráci při řešení a koordinaci služeb.
Prosíme sdílejte tuto pochvalu s Vašimi spolupracovníky.

Anna K., Palkovice, březen 2021

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Vážím si této pomoci. Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistentce p. Zuzance K., která zvládá F. v každé situaci. Převážně chodí na procházky a to za každého počasí. Zuzanka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. S F. jsou sehraná dvojka. Má na něho velmi dobrý vliv, lze to rozpoznat z jeho chování. Velmi ji obdivuji, patří jí za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou...

Karla B., Frýdek-Místek, březen 2021

Vaše Podané ruce nám dlouhá léta pomáhaly svědomitě pečovat o maminku a za tu dobu se u maminky vystřídalo minimálně 5 osobních asistentek. Všechny pracovaly velmi svědomitě. Mohla jsem se zcela na ně spolehnout a v tom čase si vyřídit nutné záležitosti mimo domov. Nejdéle o maminku pečovala Marcelka. Myslím, že za ta léta najezdila s vozíkem desítky kilometrů a to téměř za každého počasí. Mamince to velmi prospívalo.

Kdo tuto službu vykonává ví, že jde o velmi náročnou péči a tak jsem Vám všem chtěla moc poděkovat za vstřícnost a ochotu, se kterou byla služba vykonávána. Ještě jednou děkujeme!

Marie K., Frýdlant nad Ostravicí, březen 2021

Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vaší organizaci Podané ruce - osobní asistence poděkovat za péči o mne a mou maminku, kterou využívám letos již 10. rokem a moje maminka 9. rokem.
Mé poděkování patří i naší dlouholeté a obětavé asistentce Zuzaně Kleknerové, i Ivaně Horváthové a Jiřině Obodové. Děkujeme i organizaci, která touto službou zajištuje, abychom mohli žít plnohodnotným životem, já i má maminka, v domácím prostředí.
Ze srdce Vám i asistentkám děkujeme a přejeme hodně spokojených klientů i obětavých asistentek, které tuto práci dělají s velkým nasazením a hlavně SRDCEM.

S pozdravem klienti Ondřej a Marie S., Fryčovice, únor 2021

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého dospělého 20letého autistického syna.

Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistence paní Zuzce K., která vede syna v rámci možností k samostatnosti, dopomáhá při oblékání, obouvání, což je při jeho výšce a váze velmi náročné. Převážně chodí na procházky, na hřiště, kde musí mít syna pod neustálým dohledem, není to vždy jednoduché. Při nepříznivém počasí jezdí vlakem, hlavně si oblíbili směr Český Těšín. Velmi to oceňuji, protože vím, že někdy pohledy druhých, kteří neznají jeho postižení, jsou náročné. Hlavně se udržet, ať nedochází ke slovním konfliktům, toto Zuzka zvládá na 100%.

Zuzka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. Syn, i přes své postižení, to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje. S přátelským pozdravem

Karla B., Frýdek-Místek, únor 2020

Předešlé Vánoce 2020 se na mně sesypaly ne s veselými problémy, ale chmurnými. Jsem zdravotně postižený a mimo všech ostatních těžkých nemocí je nejhorší praktická slepota. Koncem roku jsem začal kráčet do tmy. Obava vánočních svátků po 77 letech ve tmě, byla hrozná. Představa, že ke mně nepřijdou na 2hodiny asistentky, byla na 4 dny hrozná představa, ale protože jsem neměl dny volna a svátky ve smlouvě, požádal jsem Mgr. Martinu Šrubařovou o pomoc. Ač asistentky mají své rodiny, a chtěli také své volno, nakonec jsem se dočkal jejich služeb a to paní Zdeňky, Evy F., Evy P. a Aleny S. Tyto asistentky mi připravily vánoční a novoroční svátky na takové úrovni, jaké jsem ještě nikdy nezažil. Jejich vyzdobení bytu, příprava jídla a společnost byla nádherná. Tyto asistentky, mimo své práce, mi připravily každá nějaké překvapení v podobě malých dárků. Chtěl bych moc poděkovat všem jmenovaným, zároveň bych chtěl poděkovat všem malým organizacím, které v tomto období pomáhají samotným postiženým lidem. V současné době chci vyzvednout jejich těžkou a nebezpečnou práci (chodí od klienta ke klientovi anebo dojíždí), v době Covidu19, kdy jsou chráněny jen respirátory, rukavicemi a desinfekcí. Ke své práci všude přidávají kus svého srdíčka, aby v této těžké době pomáhali opuštěným zdravotně postiženým lidem. Tímto poděkováním chci vyzvednout práci organizace Podaných rukou ve Frýdku -Místku. 

Augustin Z., Frýdek-Místek, únor 2021

Paní Mgr. Šrubařová, vzhledem k tomu, že manželka nastoupila do Domova seniorů, dovolte mi, abych Vám osobně a celému vedení Podaných rukou - osobní asistence poděkoval za velmi dobré a vysoce odborné služby po celou dobu naší spolupráce.
Současně a s plnou úctou chci poděkovat Vašim obětavým pracovnicím. Pavle S. za její zvlášť kvalifikovaný přístup a pochopení situace klienta včetně vytváření pozitivní nálady v dané situaci. Stejné poděkování patří Blance H. a Dagmar V., které svým lidským přístupem vytvářely dobrou náladu a měly pochopení v složité zdravotní situaci.
Ještě jednou děkuji všem za odbornou, obětavou a vysoce náročnou práci. S úctou

Vlastimil D., Frýdek-Místek, leden 2020

Paní asistentky, které nám pomáhají starat se o maminku jsou úžasné. Velmi si vážím jejich pracovitosti, ochoty a vstřícnosti a tímto bych chtěla všem moc poděkovat. Moc díky také za to, že organizace "Podané ruce" existuje.
Marie Ch., Čeladná, únor 2021 

Přejít na stránky projektu CANISTERAPIE