OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace. 

Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Chci vám moc poděkovat za vzornou péči o mojí mamku, paní Boženu T. Když mojí mamku propustili po kolapsu z nemocnice a z následné péče, tak během 2 dnů přišla do bytu mamky paní Martina Míčková a neprodleně začala spolupráce s vámi. Moc vás chci POCHVÁLIT za profesionální přístup. Naše spolupráce trvala pouze 1 rok. Mamka totiž po roce zkolabovala znovu. Moc děkuji paní Aleně V., která naprosto profesionálně zvládla krizovou situaci a v den maminčina kolapsu zařídila rychlý převod do nemocnice. Je to pro mě důležité i z toho důvodu, že mamka bydlí blízko Frýdku-Místku a já v Praze. Nedokázala bych jí pomoci, i kdybych moc chtěla. Nyní je mamka v pobytovém zařízení. Ještě jednou vám mockrát děkuji za báječnou spolupráci, ochotu, komunikaci. Mějte se všichni moc krásně.

Agáta L.., Praha, srpen 2019

Dobrý den, chci poděkovat Vaší organizaci za pomoc se zajišťováním služeb u bratrů T. Sám p. Karel T. požádal o pomoc Vaši organizaci, nejen pro sebe, ale i pro svého bratra. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli při péči.

Sestra Anna W., Kunčičky u Bašky, březen 2018

Vážená paní ředitelko, jménem celé naší rodiny chci poděkovat pracovnicím Vaší ostravské pobočky, vedené paní Hanou Kovalskou, za profesionální a bezpříkladnou péči o naši maminku, paní Z. L. Asistentky, paní Martina V., Pavla H., Dagmar M., Ivana H., Olga K., Zuzana K., Daniela Č. a další, svojí péčí od října 2011 připravily mamince spokojené stáří a zasloužily se, že se maminka dožila bezmála 96 let v domácím prostředí. Také děkujeme za účast na smutečním obřadu, kondolence a za květinový dar.

Ing. Jan C. CSc., Ostrava, únor 2018

Přejeme pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v příštím roce. Zároveň děkujeme za velkou obětavost a starostlivost v péči o naší maminku pro celý letošní rok. Děkujeme...

rodina paní Z. L., Ostrava
prosinec 2017

Vážení přátelé, ráda bych tímto poděkovala za všechnu péči a služby, které pracovnice vaší organizace poskytují mojí mamince paní Z. L. Velmi oceňuji práci, kterou osobní asistentky dělají a jak krásný vztah se svými klienty dokáží navázat. S přibývajícími roky se stává péče o maminku čím dál náročnější, a to jak fyzicky tak i psychicky, ale všechny vaše osobní asistentky to zvládají s profesionalitou, přehledem a trpělivostí. Velký dík patří paní Pavle H., která tráví s maminkou nejvíce času a díky její pečlivosti, pochopení a optimictickému přístupu se maminka cítí dobře. Sami jsme už ve věku hodně nad sedmdesát a jsme dost omezování různými zdravotními problémy, které vyšší věk provází a bez pomoci Vaší organizace bychom nebyli schopni péči zvládat.Ještě jednou velký dík a všem přeji, aby jim elán a hlavně zdraví vydrželo i v příštím roce.

Zdenka Z., Ostrava, prosinec 2017

Vážená paní Kovalská a vzorný tým Vašich asistentek. Děkuji Vám za upřímnou soustrast a účast nad ztrátou mého manžela R. T., skvělého člověka jakým byl. Zejména všem děkuji za namáhavou a pečlivou práci, kterou jste vykonávaly. Měl Vás všechny rád; když byl mnou informován, která z dam přijde, těšil se na Vás. S každou z Vás, ať to byla kterákoli, si rád povídal a poslušně plnil to, co bylo právě potřebné. Touto cestou si dovoluji jen zmínit, jak je Vaše činnost potřebná, odpovědná a utvářená s niterným vztahem k člověku, který je závislý na pomoci druhých. Pochopila jsem, že Vaše zaměstnání se stalo Vaším životním posláním. A Vaše paní Kovalská? To je Váš maják, který vše smysluplně promýšlí a výborně organizuje. Ještě jednou hluboký obdiv a dík za Vaši obětavou péči. Přeji Vám, ať se Vám stále daří pomáhat potřebným. Je pro mne těžké se s Vámi loučit.

Eva T., Ostrava, červen 2017

Podané ruce jsem poznala už před lety. Tenkrát jsme jejich pomoci nevyužili, zvládali jsme tátovu nemoc sami. V roce 2016 postihla mámu mozková příhoda. Zůstala upoutaná na lůžko. Více než rok jsem se snažila pečovat o ni sama. Zdravotní stav mámy se nelepšil, spíše naopak. Mně síly a zdraví ubývaly. Protože v příbuzenstvu odezva na žádost o pomoc nebyla, rozhodla jsem se požádat Podané ruce. Vyšli mi vstříc okamžitě. Klidný a vlídný přístup p. Fajstlové a její ochota mi daly naději do dalších dnů. Pečlivě a podrobně mi vysvětlila způsob jejich práce. Na pomoc k nám nastoupila slečna Terezka W. Těžko hledám superlativy, kterými bych hodnotila její práci. Její vysoce lidský a profesionální přístup ke starému člověku by měl být příkladem všem. Příjemná, ochotná, empatická vůči babičce a moje obrovská psychická opora. Nemoci rodičů a postupné upoutání na lůžko trvaly 13 let. Jen dík Podaným rukám mohla moje máma dožít doma. Ještě jednou vřelý dík za vše.

Miloslava J., Vrbátky, listopad 2018

Chci Vaší organizaci i Vám, paní Šrubařová, ještě jednou oficiálně poděkovat za pomoc a péči o naší maminku L. P. Vaše péče i ochota vyjít vstříc byla profesionální a příkladná. Zejména paní Hanka svou profesionálností, zkušeností a přístupem dokázala o naši maminku vzorně pečovat a zpříjemnit jí tak poslední období jejího života. 

Moc děkuji za celou pozůstalou rodinu...

Zbyněk P., Frýdek-Místek, červenec 2018

Dobrý den, paní Fajstlová, ráda bych poděkovala Vaší organizaci "Podané ruce" za příkladné služby při poskytování péče o mého tatínka pana V. K. Službu jsme začali využívat v loňském roce a po celou dobu se děvčata starala o tatínka s velkou obětavostí. Nedokážu si představit, jak bych péči o tatínka bez Vaší pomoci zvládla. V současné době jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči, proto musel být umístěn v domově pro seniory.

Děkuji Vám za vše a přeji Vám i Vašim asistentům pěkné svátky, hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojených klientů v roce 2018.

Lenka Č., Prostějov, prosinec 2017

Příjemné Vánoce, pohodu, štěstí a zdraví v roce 2018. P.S.: Velice děkuji za péči o maminku.

Šárka T., Ostrava, prosinec 2017 

Děkujeme asistentkám sociální služby Podané ruce v Prostějově pod vedením paní Kateřiny Fajstlové za vzornou péči, kterou věnovaly naší mamince paní V. V. Vytvořily si k ní velice krásný vztah, s velkou dávkou empatie plnily její přání, respektovaly také potřeby rodiny. Kdykoliv byly k dispozici a stále jsme s nimi byli v telefonickém kontaktu, vždy nás včas upozornily na problémy, které u maminky nastaly. Samy vzniklé komplikace řešily okamžitě, uměly si poradit v nečekaných situacích, které služba přestárlým klientům přináší. Po dobu péče o naši maminku se staly víceméně členy naší rodiny. Vážíme si práce těchto sociálních služeb, které bohužel dosud nejsou patřičně doceněny naší společností. Přejeme hodně sil do jejich náročné práce.

Manželé V., Šumperk, prosinec 2017

Dobrý den paní Fajstlová. Touto cestou bych chtěl poděkovat asistence Vladimíře Š. za výbornou asistenci. Na to, že nevidomého vedla poprvé, tak to dělala skvěle. Touto cestou bych ji chtěl i pochválit. Vše bylo v pořádku, až na to úmorné vedro. Moc Vám za vše děkuji a přeji Vám i vašim asistentům hodně úspěchů do další práce, a mnoho spokojených klientů.Moc vás zdraví

Jakub V., Prostějov, červen 2017

Děkuji Vám za projevenou soustrast a milou vzpomínku na naši maminku, která mi už teď strašně chybí. Zároveň chci poděkovat Vám i Vaší spolupracovnici, která se mamince velice ochotně a obětavě věnovala, paní Radce N., byla velmi vstřícná, ochotná a trpělivá. Za vše znovu děkuji, dovedu ocenit Vaši náročnou práci. S díky a uznáním...

Věra R., Želechovice, únor 2017

Vážená paní ředitelko, jménem naší rodiny bych chtěla touto cestou poděkovat za péči o mou tchýni Z. L., kterou užívala necelé dva roky. Oceňuji ochotu, citlivý a laskavý přístup asistentky paní Renáty K. a její zástupkyně paní Simony K. z ostravské pobočky vaší organizace vedené paní Mgr. Kovalskou. Díky vstřícnosti při zajišťování služby jsme mohli v klidu chodit do práce a maminka mého muže byla spokojená, že má pomoc a společnost. 

S pozdravem a přáním mnoha dalších spokojených klientů

Ivana L., Vratimov, říjen 2018

Vážená paní Kovalská, chtěla bych poděkovat touto cestou Vám a Vašim spolupracovnicím za laskavou péči, která se dostává mé nemocné mamince. Sama vím, jak je tato práce psychicky i fyzicky náročná a proto Vám všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v dalším pracovním úsilí. Nový rok 2018 ať je pro všechny Vaše zaměstnance rokem plného zdraví a lidského porozumění. S úctou...

Yveta W., Ostrava, prosinec 2017

Vážená paní Šrubařová, velice si vážím, že můžu i nadále využívat Vašich služeb osobní asistence pro mého autistického syna, kterému bude v září 18 let. Je fyzicky zdatnější, není vůbec jednoduché ho vždy zvládnout. Paní Vlaďka Š. - osobní asistentka si vždy poradí. To, co zvládá, je opravdu náročné a hlavně zodpovědné. Díky vaší pomoci můžu nadále chodit do práce, protože na Vlaďku je 100% spolehnutí. Syn je velmi aktivní, proto s ním chodí za každého počasí na procházky... Je velmi klidná, milá a hlavně obětavá. Syn i přes své postižení to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří jí za to všechno velké poděkování. Je to člověk na svém místě. Takových si musíme opravdu vážit. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje.

Karla B., Frýdek-Místek, září 2017

Chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit velké poděkování za Vaši ochotu a vstřícnost při zajišťování služby u mé maminky. Zvlášť musím ocenit práci děvčat, která se starala o maminku. Veškeré činnosti byly vykonávány s velkou láskou, něhou, obětavostí a lidským přístupem. V mnohých situacích prokázaly profesionalitu a byly mi dobrými rádci a oporou... Ještě jednou velké díky za celou rodinu.

Irena K., Frýdek-Místek, březen 2017