Videopoděkování Marka Ebena pečovatelkám

23.04.2020

Dovolujeme si na našich stránkách zveřejnit odkaz na videopoděkování pana Marka Ebena pečovatelkám, protože věříme, že totéž se dá vztáhnout na naše osobní asistentky i další terénní služby, které pomáhají lidem s omezenou soběstačností v jejich domácím prostředí...

https://www.facebook.com/zitdoma/videos/1450619535146896/