Upozornění

23.02.2021

Vážení klienti, příbuzní klientů,

vzhledem ke stále zhoršující se situaci si Vás dovoluji informovat o aktuálních opatřeních, která se dotýkají zejména Vás klientů a Vašich blízkých. Prosím, věnujte jim pozornost.

Děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Mgr. Martina Šrubařová,
zástupkyně ředitelky

  • klienti a další přítomné osoby během poskytování sociální služby v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest,a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností
  • při pohybu ve venkovních prostorách nebo uvnitř budov (např. na nákupech) je nutno mít respirátor nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické roušky
  • všichni klienti a jejich blízké osoby mají povinnost informovat o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění
  • pokud je klient nebo jeho blízká oslovena Hygienickou stanicí k vytrasování osob pro potřeby testování a zamezení šíření nákazy covid - uvést jméno osobní asistentky, která v posledních dnech docházela na službu - je to v rámci ochrany našich zaměstnanců a také aby mohly být služby klientům nadále poskytovány
  • nadále probíhá pravidelné testování zaměstnanců, děkujeme za Vaši vstřícnost při změnách v nastavení služeb