Sweetsen fest 2019

24.06.2019

Velmi si ceníme, že také na letošním Sweetsen festu proběhne sbírka na Podané ruce, a to v sobotu 22. června 2019 na frýdeckém stadionu. Návštěvníci budou moci přispět do pokladniček na obě naše služby - osobní asistenci i canisterapii. Letošní ročník je věnován hlavně oslavě 80. výročí založení místní Základní umělecké školy... Ve sbírce se pro osobní asistenci vybralo 14 493,- Kč. Děkujeme všem vstřícným a ochotným dárcům a všem, kdo nám pomáhali představovat osobní asistenci a provádět sbírku - naše osobní asistentky, studenti, rodinní příslušníci atd. VELIKÝ DÍK VŠEM!