Rok 2021 stručně a v barvách

13.01.2022

Co se týče osobní asistence, naši terénní pracovníci dělali to, co dělají stále - bez ohledu na okolnosti a změny - pomáhali v domácnostech klientů, doprovázeli je na pochůzkách, procházkách atd. Byli pomocí, byli vnímaví, spolehliví...

V dubnu nás velmi příjemně překvapila zásilka od pojišťovny NN, která obsahovala dárky pro všechny zaměstnance. V době různých přísných opatření to bylo velké povzbuzení. 

Naše organizace loni slavila 20. výročí vzniku a k té příležitosti vznikl spot pro Českou televizi, který jsme natáčeli v květnu a v České televizi běžel na přelomu června a července.


V červnu všechny šokovalo tornádo na Jižní Moravě. I naši zaměstnanci se zapojili do finanční pomoci pro postižené tímto u nás velmi neobvyklým jevem.

V létě a na podzim jsme konečně mohli vyrazit i mezi veřejnost na různé akce, ale hlavně jsme v srpnu uspořádali jako "náhradu" za naši narozeninovou oslavu Zábavné odpoledne ve Faunaparku.

Stihli jsme uspořádat i přednášku v Paskově o péči v domácnosti. Další přednášky nám už opět překazila zhoršená epidemiologická situace. V přednáškách pro veřejnost ale určitě budeme pokračovat. Věříme, že máme co nabídnout. 

No a pak se loni také sbírala ocenění :-) - naše hlavní účetní a personalistka Monika Křístková získala ocenění z projektu REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ a naše paní ředitelka obdržela Cenu města Frýdek-Místek.

Měli jsme taky jednu premiéru. Abychom více a zajímavěji informovali naše přátele, podporovatele a širokou veřejnost, začali jsme vydávat bulletin "S podankama v obraze". Kdo ho nestihl, může si ho přečíst dodatečně ZDE.

Rok 2021 byl zkrátka barevný - pestrý a zvládli jsme ho se ctí. Jsme velmi rádi, že naše služba pomáhala (a pomáhá stále) těm, kteří ji opravdu potřebují. Složitě se to tlumočí a dokazuje, jsou to věci mnohdy nepřenosné a těžko uchopitelné - někteří klienti a jejich příbuzní to ale "hodili na papír", aby si to mohli přečíst i jiní. Zveme vás do naší rubriky "Ohlasy" a přejeme krásný rok 2022.