Probíhají školení pro osobní asistenty a vedení organizace

14.08.2018

Zvyšováním kvality služeb se rozumí nejen průběžná práce na vnitřních pravidlech sociální služby, ale zejména vzdělávání, které vede k větší profesionalitě a prohlubování znalostí a dovedností každého z nás. Školení v odborných tématech, která mají přímou souvislost s poskytováním služby klientům, napomůže k lepší orientaci osobních asistentek v odborných oblastech péče. Tím se zvýší jejich odborné kompetence a jistota v samostatné práci v terénu a sekundárně kvalita péče poskytovaná klientům bude garantovaná kvalitou a odborností personálu.

Letošní rok je u nás zaměřen na rozvoj supervize - pro ty, kteří ji už znají a chtějí využívat i pro ty, kteří ještě neměli možnost si ji vyzkoušet. Díky práci na konkrétních situacích z praxe dopomáhá supervize pracovníkům odhalit jejich silné i slabé stránky a motivovat je k zaměření pozornosti na jejich rozvoj. Zároveň je supervize velmi účinný nástroj prevence proti syndromu vyhoření pracovníků díky bezpečnému sdílení zkušeností, vzájemné podpoře a inspiraci.

Odborná školení jsou zaměřená hlavně prakticky na rozvoj dovedností v přímé péči o klienta - polohování klientů, prevence imobilizačního syndromu nebo úlevové pozice pro asistentky, protože přímá práce s klienty osobních asistentů bývá fyzicky náročná. Na školeních spolupracujeme se zkušenými lektory s praxí.

Důležitou oblastí je paliativní a hospicová péče, která se asistentů v terénu také dotýká - jsou třeba i několik let součástí rodiny klienta a někdy jsou tím pádem také součástí jeho pomalého odchodu ze života a je důležité být na to alespoň trochu připraven, být v rodině oporou a také sám si umět ztrátu zpracovat.

Další témata školení se zaměřují na konkrétní cílové skupiny - osoby s duševním onemocněním, s demencí, osoby se smyslovými poruchami nebo například možnosti trénování paměti při přímé aktivizaci klientů.

Možnost nabídnout klientům a jejich rodinám "něco navíc" zaručuje také konkurenceschopnost organizace a je jedním z pozitivních důsledků vzdělávání zaměstnanců.

Projekt "Vzděláváním a supervizí k rozvoji kultury učící se organizace" je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.