Poděkování za příjemné překvapení od NN

13.04.2021

Vážená paní Jindrová, vážení přátelé z NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti,

zdravím Vás jménem zaměstnanců pobočného spolku Podané ruce - osobní asistence i jménem svým. Moc děkuji za všechny zaměstnance v přímé obslužné péči a za sociální pracovnice, které kolektivy osobních asistentek a osobních asistentů organizačně zajišťují.

Váš dárek, kterého si opravdu nesmírně vážíme, jste poslali jistě jako ocenění lidem starajícím se v terénu o spoluobčany s postižením i o seniory a to v době COVIDové.

Našimi klienty jsou hlavně senioři, protože i přes dlouhodobě trvající pandemii, jsou to především lidé vyššího věku, kteří potřebují a plně si zaslouží naši péči. Významnou skupinu uživatel námi poskytované sociální služby tvoří také děti a dospělí v produktivním věku. Posledně jmenovaní pro svůj handicap většinou zůstávají ve svém domácím prostředí a tam, třeba v menší míře a dle svých možností i pracují. Bez osobní asistence by jejich osobní, ale i profesní život byl velmi komplikovaný.

Podané ruce - osobní asistence je pobočný spolek, nestátní nezisková organizace. Terénní sociální službu provádíme od roku 2001. Letos je náš narozeninový rok. Váš dárek tedy přišel v době, kdy si výročí organizace připomínáme.

Pozornost od Vás včetně kartičky s poděkováním významně podpoří projekt osobní asistence. Cílíte jí k profesním pracovníkům, jak píšu výš, osobním asistentkám i asistentům i jejich přímým nadřízeným, sociálním pracovnicím, které je vedou po odborné i praktické stránce.

Dnes jsme začali rozdávat Váš krásný dar v podobě vynikající bonboniéry, pomády i hydratačního krému v naší centrále na severu Moravy. Vaše pozornost doputuje také ke kolegyním do Ostravy,  Zlínského a Olomouckého kraje, kde máme pobočky s týmy pracovnic v přímé obslužné péči.

Věřte, nejsme zvyklí, že nám někdo, pro nás zcela neznámý, pošle dar v takovém množství i kvalitě. Že ocení práci našich nejdůležitějších kolegyň a kolegů - obzvlášť v dnešní COVIDové době, kdy je každý unaven z dlouhodobě působícího stresu. Fyzické síly jsou již jen symbolické a psychické zdraví rovněž dostává pořádně zabrat.

Vážení neznámí a milí přátelé, děkujeme za Vaše ocenění, děkujeme, že na nás, pracovníky terénní sociální služby myslíte.

Byť je doba COVIDová a nelze nic slavit a veselit se společně, Váš dárek obdrží všechny osobní asistentky a sociální pracovnice jako poděkování a ocenění své práce od Vás.

Jsem ředitelkou projektu osobní asistence a předsedkyní spolku. Spolu s několika dalšími kolegy jsem organizaci v roce 2000 zakládala. Našim záměrem byla realizace canisterapie a osobní asistence pro lidi s postižením a seniory. To se nám nejen podařilo, ale stále a s neutuchajícím elánem oba projekty fungují. A hlavně pomáhají.

Canisterapii od nás odebírají léčebny dlouhodobě nemocných, speciální školy, dětské domovy i domovy pro seniory. Naši členové - dobrovolníci navštěvují nemocnice i hospice. Chodíme za lidmi i do domácností, když oni za námi přijít nemohou. Canisterapie funguje na bázi dobrovolnictví, ovšem na vysoké odborné úrovni.

V tomto projektu máme asi padesát canisterapeutických týmů, které tvoří informovaný a empatický člověk a jeho testovaný pes.

Podané ruce jsou již více jak dvacet let nedílnou součástí sociálních služeb se svými dvěma projekty, canisterapií a osobní asistencí. Vy jste nyní svým darem poděkovali terénní sociální službě, osobní asistenci.

Vážení neznámí a milí přátelé, děkujeme za Vaše ocenění, děkujeme, že na nás, pracovníky terénní sociální služby myslíte.

Přeji Vám pevné zdraví, osobní i profesní spokojenost a nám všem už konečně normální dobu, kdy bude čas na rodinu a přátele, kolegy osobně ne pouze on-line formou.

Ve Frýdku-Místku dne 12. 4. 2021 

Bc. Helena Fejkusová, ředitelka