Podzimní školení pro Zlínskou a Olomouckou pobočku

24.09.2019

"Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové."

Díky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové máme možnost realizovat školení pro zaměstnance naší organizace, kteří mají místo výkonu práce na území Olomouckého a Zlínského kraje.

Jarní školení se zaměřilo na podporu v efektivním využívání komunikace v přímé práci s klienty a jejich rodinami. Napomohlo zdokonalení empatie, aktivního naslouchání a zpětné vazby, upozornilo na komunikaci s ohledem na věk, zdravotní stav a omezení klienta.

Podzimní školení bylo téma využití somatické stimulace, které vysvětlilo význam doteků v životě člověka, co je iniciální dotek, pravidla jeho použití, komunikační kanály. Seznámilo s tím, co je somatická, zklidňující a povzbuzující stimulace a také praktické techniky polohování z pohledu stimulace vnímání a využití polohovacích pomůcek.

Celkem prošlo vzděláváním 16 pracovníků poboček. Jejich zpětná vazba na proběhlá školení je kladná a jsou schopni využívat získaných znalostí v praxi s klienty. Školení posiluje také týmovou spolupráci a soudržnost, společný postup v péči o klienty, větší pocit kompetentnosti a tím následně větší důvěru klientů a jejich rodin.

Školení probíhalo ve výborné spolupráci se vzdělávací agenturou SEDUCA, díky které byli zajištěni kvalitní lektoři s odbornými zkušenostmi a zároveň příjemní partneři na diskuzi ke školeným tématům.

Naše organizace má již dlouhou historii a profesionalizace péče a pracovních vztahů - a s tím související kvalitní služba pro klienty - je pro nás stále prioritní.