Poděkování

19.03.2020

Dovolte mi v tuto chvíli alespoň tímto způsobem poděkovat všem, kdo pomáháte zvládnout mimořádnou situaci - kolegyním, příbuzným, klientům a jejich rodinám, krajům, obcím, asociaci - za pochopení, vstřícnost, obětavost a také materiální pomoc - konkrétně rodině Markové a paní Slánské za bleskové ušití látkových roušek, které potřebujeme pro zajištění služeb.

Přejeme pevné nervy a zdraví!

Helena Fejkusová

ředitelka