Poděkování za Sweetsen fest

26.06.2019

Ve Frýdku-Místku dne 26. 6. 2019

Vážení přátelé,

dovolte mi poděkovat Vám všem za aktivní a velmi pozitivní reprezentaci našeho spolku Podané ruce z. s. a pobočného spolku Podané ruce - osobní asistence v rámci charitativní sbírky dne 22. 6. 2019 na multižánrovém hudebním festivalu Sweetsen Fest. Váš empatický přístup a pozitivní energie přesvědčili i ty, kteří po neseriózních zkušenostech zásadně na charitu nepřispívají.

Bylo to velmi náročné, ale nesmírně nabíjející odpoledne. Díky Vašemu krásnému a upřímnému přístupu se do pokladniček vybralo neuvěřitelných 23 225,- Kč na canisterapii a 16 493,- Kč na podporu osobní asistence, byť nám sbírku přerušil i dvouhodinový déšť.

Děkuji Vám, studentkám Střední zdravotnické školy, byly jste skvělé a Vaše mládí a úsměvy vedly ruce s financemi dárců k pokladničkám. Vy o našich službách z nesčetných setkání hodně víte, také nás některé za několik let vystřídáte v péči o klienty. Spoléháme na Vás a Váš profesionální, ale zároveň lidský přístup.

Děkuji našim zaměstnankyním s jejich blízkými i přáteli, které jako každoročně s elánem a znalostí problematiky osobní asistence i canisterapie, s osobním nasazením vysvětlovaly, proč žádáme o příspěvek do pokladniček. Každý den pomáháte klientům a o jedné z mála volných sobot, bez nároku na honorář, přijdete pomoci prezentovat svoji organizaci. Skvělý kolegiální přístup, je vidět, že máte svoji organizaci rády.

Děkuji přátelům našich přátel, bylo jich nemálo, kteří přišli pomoci, a i přes mokrou variantu sobotního dne vydrželi, povídali a přesvědčovali. Nenechali se odradit některými škarohlídy, kteří zásadně nikomu nevěří a nikdy nepřispějí, byť měli na festival vstup zdarma a možnost přihodit pár drobných v rámci veřejné sbírky pomáhajícím organizacím.

Moc děkuji panu Korčovi a celému jeho týmu, celému Sweetsen festu, nejen za každoroční originální hudební festival, báječnou atmosféru, výborně organizačně zvládnutý několikadenní hudební maraton.

Děkuji jménem Podaných rukou, z. s. i Podaných rukou - osobní asistence, i jménem svým. Zelená a žlutá trička a naši lidé s pokladničkami, s upřímným srdcem a osobním zapálením, představovali naši činnost. Pomáháme lidem s postižením a seniorům již dvacátý rok a díky dobrým lidem i firmám budeme pomáhat potřebným nadále.

Helena Fejkusová
předsedkyně Podané ruce, z. s. a ředitelka Podané ruce - osobní asistence