Podané ruce pro pečující

11.11.2022

Školení podpořená z Nadace Olgy Havlové

Naše organizace v roce 2021 oslavila 20 let fungování - profesionální péče a s tím související kvalita služba pro klienty je pro nás stále prioritní.

Demografickým vývojem bohužel stále přibývá osob s různými formami demence a v naší klientele se to jen potvrzuje. Statisticky máme z celkového počtu klientů v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji 70 % osob nad 65 let. Pro tuto věkovou skupinu se riziko vzniku nemoci zvyšuje.

Naše osobní asistentky v přímé péči rovněž vznáší častěji požadavky na potřebu vzdělávání nebo osvěty v péči o klienta s demencí - stařeckou či Alzheimerovou. Tato nemoc má svá specifika a je potřeba dlouhodobě pracovat na podpoře jak pečujících, tak zaměstnanců, kteří s těmito klienty pracují.

Letošní podzimní školení proto byla zaměřena na praktické situace, které nastávají v péči o člověka s demencí, aktivizační techniky, rozpoznání příčin nepohody nebo naopak podpora aktivit, do kterých je člověk schopen se sám zapojit a mít z nich radost.

Důležitými partnery v zajištění péče v domácím prostředí jsou rodiny klientů - k nim také směřovaly naše celoroční aktivity "poradny pro pečující". Školení bylo zaměřeno na obtížné situace v práci pečujícího a jejich zvládání. Sociální pracovnice mají díky tomu spoustu nových podnětů, sdílely své zkušenosti a podpořily se navzájem.

Trpělivost, schopnost naslouchat a vyplnit smysluplně čas, trénovat paměť a vzpomínání, ale také umět rozpoznat rizika, která s sebou tato nemoc přináší - to všechno si naše osobní asistentky zdokonalují. Našim cílem jsou proškolení, kvalifikovaní a zároveň vlídní pracovníci, kteří si umějí poradit v různých situacích, které přináší náročná terénní služba osobní asistence.