Nepříznivá epidemiologická situace

03.03.2021

Vážení klienti, vážené rodiny a přátelé našich uživatelů,

epidemiologická situace je stále nepříznivá. Zdravotníci i ostatní záchranné složky nepolevují ve svém nasazení. Stále jsou těmi nejexponovanějšími a nejvytíženějšími. Jsme jistě všichni rádi. Máme jistotu, že se v nemocnicích o všechny profesionálně a s lidským přístupem postarají. Činnost pracovníků v sociálních službách je také nezastupitelná a potřebná. Osobní asistentky a asistenti jsou v terénu nejen ve dny pracovní, ale jsou s vámi o víkendech i o svátcích. Jsou na svých pracovištích, tedy převážně ve vašich domácnostech tehdy, když je potřebujete a je na ně spolehnutí.

Podané ruce - osobní asistence poskytují službu již dlouhých a kulatých dvacet let. Bohužel ani letošní narozeninový rok nebude tím vysněným a plným oslav a bilancování. Vypadá to na další zkoušku, která nás všechny čeká. Zkouška spolupráce, tolerance i odbornosti, empatie i lidskosti.

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR trvá zatím do 11.4.2021. Nesnažíme se situaci zlehčovat ani nepropadáme beznaději. Zaměstnanci v přímé obslužné péči musí mít vždy ve službě i při přesunech mezi klienty respirátor typu FFP2 nebo FFP3. Vás, vážení klienti a všichni, kteří se s uživateli služby setkáváte v domácnostech, žádám o dodržování nošení ochrany úst a nosu pomocí respirátorů nebo jednorázových chirurgických roušek. Nelze je prát a nosit opakovaně, to mějte, prosím, na paměti. Opakované použití nebo vlhká rouška je nebezpečným zdrojem patogenních virů. Osobní asistentky i asistenti, včetně sociálních pracovnic, jsou každý týden u našich smluvních lékařů testováni antigenními testy. Tím jsou chráněny naše pracovní týmy, ale hlavně vy, naši klienti. I vy máte možnost se nechat testovat. Využijte ji prosím v testovacích centrech a zcela zdarma, hlavně blízcí klientů. Pokud to jen trochu technicky lze, testování je vhodné i pro klienty.

Nadále máme všichni povinnost hlásit zdravotní problémy, které mohou signalizovat diagnózu COVID-19 a následně i čekání na test PCR, vznik karantény při vlastním onemocnění nebo onemocnění člověka ve společné domácnosti. Toto se týká i vás, vážení klienti spolu s lidmi ze společné domácnosti či lidmi, se kterými jste přišli do osobního kontaktu. V zájmu nás všech sdělujte tyto informace příslušné sociální pracovnici ihned při jejich vzniku. Chraňme se tím všichni navzájem. Čeká nás všechny ještě dlouhá doba boje s COVIDem-19 ve všech jeho mutacích. Pevně věřím, že to společně zvládneme a z nové situace vyjdeme nejen neporaženi, ale i bohatší o zkušenost.

Ve Frýdku-Místku dne 3.3.2021
Bc. Helena Fejkusová, ředitelka