Konec stavu pandemické pohotovosti

05.05.2022

Poslanecká sněmovna ukončila na návrh vlády s účinností od 5. května stav pandemické pohotovosti, vyhlášený 27. února 2021 (usnesení PS č. 222).

Tím se ruší i povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech zdravotnických a sociálních zařízení.

Pro naší službu to znamená, že zaměstnanci nemusí (ale po dohodě samozřejmě mohou) v domácnostech uživatelů a jiných vnitřních prostorech nosit respirátory ani jinou ochranu dýchacích cest.

5. května 2022
Bc. Helena Fejkusová, ředitelka