K aktuální situaci

07.05.2020

Vážení klienti, vážené rodiny klientů,

z nařízení Vlády ČR se prodlužuje nouzový stav do 17. 5. - naše služba funguje po celou dobu bez větších omezení v poskytování služby. Opatření se týkají hlavně omezení v rámci osobních setkání a stálého používání ochranných pomůcek. Součástí je i nadále omezení provozu kanceláří pouze na úřední dny, tj. pondělí a středa, po telefonické domluvě.

Sdělení o testování zaměstnanců

Rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje z 23. dubna 2020 o povinnosti vyšetření na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19 sdělujeme, že všichni zaměstnanci naší služby osobní asistence v MS kraji prošli k 2. 5. testem s negativním výsledkem!

Několik zaměstnanců, kteří čerpají ošetřovné nebo jsou na pracovní neschopnosti, ale s jinou diagnózou než je nemoc COVID-19, budou testováni dodatečně.

Negativní výsledek testování zaměstnanců Podaných rukou - osobní asistence je v těchto dnech plných vypětí a obav tou nejlepší zprávou, o kterou jsme se s Vámi rovněž chtěli podělit. Musím i v tomto sdělení vyzdvihnout sociální pracovnice, osobní asistentky a asistenty naší organizace, kteří se svým profesionálním postojem a osobním nasazením přičinili o každodenní nepřetržité poskytování terénní sociální služby osobní asistence. Mnozí z vás to ocenili telefonickým či e-mailovým poděkováním. I já si dovolím touto cestou za vedení organizace i za sebe veřejně vyjádřit našim zaměstnancům velké uznání.

Jsme si vědomi, že není vyhráno a budoucí měsíce přinesou možná nová úskalí, ale v tuto chvíli víme, že jsme udělali vše potřebné k ochránění klientů i zaměstnanců a neopustili jsme nikoho z potřebných.


Bc. Helena Fejkusová

ředitelka

Ve Frýdku-Místku dne 7. 5. 2020