K aktuální situaci s koronavirem

12.03.2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci,

tímto vás chceme ubezpečit, že každý den pracujeme s informacemi ohledně nákazy koronavirem. Průběžně našim zaměstnancům předáváme informace o nutnosti dodržování preventivních opatření a nutnosti dodržování zvýšené hygieny při poskytování služby osobní asistence.

Naši zaměstnanci jsou povinni nám hlásit veškeré změny zdravotního stavu své osoby nebo svého okolí.

Vážení klienti, i vás tímto žádáme o informace o změnách zdravotního stavu u vás či vašich blízkých, nebo zda jste vy či vaši blízcí nepřišli do kontaktu s osobou s podezřením na koronavirovou nákazu.

I v těchto mimořádných situacích se snažíme zajistit plný rozsah našich služeb. Musíme však mít připraven i krizový plán, bude-li nutné, včas vás s ním seznámíme.

Tímto také žádáme o spolupráci a pochopení, věříme, že společnými silami všech složek na různých úrovních se podaří situace zvládnout.

Bc. Helena Fejkusová

ředitelka