Informace k aktuální situaci

01.11.2021

Vážení klienti a spolupracovníci,

Dovolte, abych vás informovala o stále trvajících protiepidemiologických opatřeních, které z důvodu přetrvávající pandemie nemoci Covid -19 musíme dodržovat.

Protiepidemiologická opatření se týkají zaměstnanců pobočného spolku Podané ruce - osobní asistence i klientů využívajících služby. Stejná režimová opatření musí dodržovat i osoby pohybující se v místech poskytování služby nebo v kontaktu s klientem služby.

Protiepidemiologická opatření:

  • Ochrana úst a nosu respirátorem při poskytování osobní asistence
  • Ochrana úst a nosu respirátorem v prostorách kanceláří na centrále i na všech pobočkách organizace
  • Povinnost informovat zaměstnavatele o příznacích nemoci Covid-19, o stanovení karantény hygienou, o termínu PCR testu, o onemocnění nemocí Covid-19.
  • Povinnost informovat sociální pracovnici příslušného regionu nebo vedení organizace o příznacích nemoci Covid-19, o stanovení karantény, o termínu PCR testu u klienta organizace nebo osoby, která byla ve styku s klientem organizace nebo se pohybovala v době možného přenosu nemoci v místě poskytování služby

Všem nám jde o společnou věc. Bezpečně zvládnout nebezpečnou nemoc, která může způsobit oslabeným lidem velké komplikace.

Pevně věříme, že vysokou mírou proočkovanosti většiny populace, zodpovědným chováním a dodržováním všech doporučených protiepidemiologických opatření zvládneme i tuto vlnu nemoci Covid-19.

1. listopadu 2021
Bc. Helena Fejkusová, ředitelka