Aktuální situace

26.11.2021

Vážení klienti, zaměstnanci, rodiny a blízcí našich uživatelů,

opět se na Vás obracím jménem celého týmu vedení Podaných rukou - osobní asistence. Epidemiologická situace je velmi nepříznivá a obáváme se, že čísla pozitivně testovaných a nemocných s nemocí Covid - 19 ještě porostou.

Pandemická křivka stoupá do výšin v kraji i celé vlasti. Nemůžeme očekávat, že se nemocnost, karantény nebo izolace naší organizaci vyhnou.

Vážení klienti, zaměstnanci, rodiny a blízcí našich uživatelů,

žádáme Vás velmi důrazně (abychom omezili šíření viru):

  • Sledujte změny svého zdravotního stavu, nepodceňujte příznaky viróz: zvýšená teplota, horečka, únava a bolest kloubů, problémy s dechem, kašel, ztrátu chuti, čichu - informujte ihned sociální pracovnici nebo osobní asistentku, asistenta, dle toho, kdo u vás službu aktuálně zajišťuje.
  • Rodinný příslušník, osoba ve Vaší domácnosti nebo osoba, se kterou jste byli v kontaktu v posledních 3-5 dnech, má příznaky onemocnění, podstoupila pozitivní antigenní test nebo čeká na PCR test (zatím ani nemusí být pozitivně testována) -informujte ihned sociální pracovnici.
  • Hygienická stanice nebo ošetřující lékař Vám oznámí pozitivní výsledek antigenního nebo PCR testu - informujte ihned sociální pracovnici.

Vážení klienti, zaměstnanci, rodiny a blízcí našich uživatelů,

dle Opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví (MZ) je nařízeno při poskytování sociální služby používat respirátor. Je úplně jedno, že osobní asistence probíhá u klientů v domácím prostředí. Domácnost klientů je brána v době poskytování služby osobní asistence jako pracoviště našich pracovníků v přímé obslužné péči (osobních asistentů a osobních asistentek). Všechny osoby, které jsou v době služby v dané domácnosti, musí mít po celou dobu poskytování služby respirátor. Týká se to i klientů samotných. Někteří lidé jsou z této povinnosti vyňati (zdravotní nebo psychické důvody). Ty však musí být podloženy písemným vyjádřením odborníka na danou problematiku. Informace o výjimkách v těchto povinnostech předávejte sociální pracovnici pro daný region.

Poskytování osobní asistence našim pracovníkem je možné pouze v respirátoru a to až do odvolání Opatření Vlády ČR a MZ. Pokud některý z našich pracovníků má povolenu výjimku ze jmenovaných důvodů, seznámí s touto skutečností sociální pracovnici.

Používání respirátorů v době poskytování osobní asistence pracovníkem Podaných rukou - osobní asistence bude namátkově kontrolováno.

Vážení klienti, rodiny a blízcí našich uživatelů,

bohužel hrozí i to, že nebudeme moci služby se stávajícími, velmi oslabenými týmy osobních asistentek a asistentů, zajistit. V tom případě budeme muset přistoupit k omezení poskytovaných hodin služby, v některých případech můžeme být, bohužel, nuceni i služby dočasně zrušit. Nutnost omezení poskytování služeb budeme hlásit na příslušné krajské úřady, kde jsme registrováni. Rovněž Vy, klienti, budete o nutném omezení služeb včas informováni.

Stále však věřím, že tento pro všechny nepříjemný a omezující zásah do poskytování služeb nebudeme muset použít. Všichni se budeme chovat zodpovědně. Všechny služby osobní asistence budou realizovány pouze s respirátorem, a to jak na straně našich zaměstnanců, tak na straně klientů a jejich blízkých osob.

V rámci organizace jsme v nepřetržitém kontaktu a sdělujeme si aktuální informace důležité pro zajištění chodu organizace a služeb pro naše klienty.

Přeji všem jménem celého kolektivu Podaných rukou - osobní asistence hlavně pevné zdraví a pohodovou mysl.

Bc. Helena Fejkusová, ředitelka

ve Frýdku- Místku dne 26. 11. 2021