Aktuální situace - leden

04.01.2021

Vážení klienti a rodiny klientů,

stále trvá nouzový stav (zatím do 28. 2. 2021) z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pandemie COVID-19. Týká se to i fungování našeho pobočného spolku Podané ruce - osobní asistence a poskytování terénní sociální služby osobní asistence.

Mnozí z Vás se již mohli s nemocí setkat a určitě to není vůbec příjemná zkušenost. Pevně věřím, že jste to přestáli bez větších problémů, ale nikdo si opakovanou návštěvu COVIDu nepřeje.

Také někteří z nás zaměstnanců Podaných rukou nebyli této vizity ušetřeni. A sdílená a sdělená zkušenost mnohým pomohla změnit náhled a nepodceňovat, ale řídit se doporučeními ze strany odborníků, epidemiologů.

Všichni víte, nejčastěji z médií, že zaměstnanci sociálních služeb v terénní formě budou testováni POC screeningovými testy. Pro klienty pobytových služeb (např. domovů pro seniory aj.) je rovněž testování povinné. Vás, klientů v domácím prostředí, se testování netýká.

Testování není jednorázová akce, ale bude se dít 1x týdně vždy u našich smluvních lékařů ve všech krajích, kde Podané ruce službu poskytují. Testováni budou osobní asistentky a asistenti a sociální pracovnice - tedy ti, kteří se setkávají s Vámi, klienty.

Všichni se snaží ohrožené skupiny obyvatel, lidi s postižením, seniory, lidi se slabší imunitou, chránit. A toto je i jeden z důvodů testování, které u našich zaměstnanců započalo 23. 11. 2020 a v týdenních intervalech se bude opakovat až do odvolání.

Obracím se na Vás všechny. Žádám Vás o pochopení. Testování, které je pro poskytovatele sociálních služeb povinné, a dané rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR z 2. 11. t. r., může být komplikací při zajištění služeb pro Vás. Sociální pracovnice Vás budou informovat, zda testy nebudou zasahovat do konkrétní služby. Ale ideální nikdy nic nebude. Nyní je čas na vzájemné pochopení, podporu i pokoru. Možná z boje s COVIDem-19 vyjdeme bohatší o zkušenost a empatii a to není málo.

Přeji Vám i nám pevné zdraví a neutuchající optimismus.

Ve Frýdku- Místku dne 4. 1. 2021

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka