Aktuální opatření

01.07.2021

Aktuální informace:
Vedení organizace Podané ruce - osobní asistence se rozhodlo pokračovat v antigenním testování zaměstnanců, kteří se z osobních nebo zdravotních důvodů nemohli nechat očkovat proti COVID-19. Důvody jsou dva a to ochrana zaměstnanců a ochrana klientů. Nastává krásné ale epidemiologicky velmi náročné období, kdy lidé odjíždějí na zaslouženou dovolenou, a zároveň mohou být vystaveni riziku COVID nákazy. Pracujeme s klienty, kteří díky handicapu nebo věku mají zvýšenou vnímavost na infekce či virozy. A naopak i od uživatelů služby nebo jejich blízkých hrozí našim neočkovaným zaměstnancům větší riziko nákazy. Jsme tu pro klienty a také i oni jsou zodpovědní za své zdraví. Určitě by neradi ohrozili zdraví osob, které o ně pečují. Od klientů proto očekáváme, že budou včas avízovat příznaky onemocnění. V případě karantény nebo onemocnění trvá povinnost informovat sociální pracovnici zařízení ihned. Věřím ve vzájemnou zodpovědnost i solidnost.
Helena Fejkusová, ředitelka

- k 1. 7. se ruší povinnost plošného testování zaměstnanců, ale v rámci preventivního testování chceme zachovat testování neočkovaných zaměstnanců antigenním testem v intervalu 1x za 7 dnů, což je hrazeno z veřejného pojištění (+2x v měsíci PCR).

- testování bude probíhat v týdenním intervalu, na odběrovém místě nebo u našeho závodního lékaře. Osobní asistenti a asistentky se domluví se svými sociálními pracovnicemi, režijní zaměstnanci nahlásí termíny a výsledek testu na své pobočce nebo ústředí.

- další testování záleží na daných opatřeních - např. při návratu z cesty do zahraničí, po dovolené trvající více než 5 dnů atd.

- stále platí povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem nebo jednorázovou rouškou po dobu výkonu služby v místě poskytování služby a povinnost informovat o podezření/výskytu onemocnění covid u klienta, blízké osoby nebo zájemce o službu