Co je nového...

Akce, zprávy, informace

Projekt "Vzděláváním a supervizí k rozvoji kultury učící se organizace" jsme v loňském roce naplnili dle předpokládaného plánu. Hlavním záměrem bylo zejména zavést týmovou supervizi pro osobní asistentky a asistenty, pro sociální pracovníky, metodika a ředitelku, posílit aktivní přístup a motivaci k využívání supervize jako nástroje reflexe...