Adventní koncert ČT 2011

Velmi si vážíme toho, že naše organizace byla zařazena v rámci celorepublikového výběru mezi čtyři zúčastněné organizace do nejstaršího charitativního projektu České televize Adventní koncerty ČT1 2011,kdy jsme takto mohli prezentovat naši práci - terénní sociální službu osobní asistenci pro seniory a handicapované v České televizi a zviditelnit i města a vesnice, ve kterých ji poskytujeme. Děkujeme České televizi za výběr a všem televizním divákům, organizacím i všem anonymním dárcům za jejich štědrost, která pomůže ulehčit život handicapovaným spoluobčanům a seniorům.

Přímý přenos 2. Adventního koncertu ČT 1: 4. 12. 2011 ČT 1 
Rozdělení konta Adventních koncertů 2011